De kracht van bemiddeling

Van een procedure tegen elkaar, naar een gesprek mét elkaar.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om geschillen en discussies op te lossen buiten de rechtbank om. Wanneer twee of meerdere partijen een conflict hebben waar zij onderling niet uit geraken, kunnen zij beroep doen op een bemiddelaar.

De bemiddelaar is een neutrale derde die partijen begeleidt in het vinden van een oplossing. Zij is onafhankelijk en zal niet voor slechts één van de partijen optreden of strijden. Het is altijd beter voor partijen om samen tot een oplossing te komen op basis van een gesprek mét elkaar, dan via een procedure tégen elkaar.

Basis

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

500
4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
Bespreken protocol
Stappenplan opstellen
Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
Opvolging door uw bemiddelaar

Uitgebreid

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

1000
Basis pakket +
Praktische afspraken uitwerken
Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Zorgeloos

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

1500
Uitgebreid pakket +
Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
Verschijning voor de rechtbank
Nabespreking
Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Bemiddeling, een duurzame oplossing voor alle partijen

Het begint allemaal met een enkele eerste stap.

Een bemiddelaar fungeert als onafhankelijke tussenpersoon tussen beide partijen en zoekt naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Deze duurzamere aanpak zit in de lift en wordt steeds vaker gebruikt als alternatief voor de jaarlijks meer dan 1.000.000 uitgesproken arresten en vonnissen.

Klaar om te starten?

Neem vrijblijvend contact op en blijf niet langer vast zitten met uw vragen.

Eerste kennismaking
Toelichting rond bemiddelingstraject en verdere verloop. Bespreken van jullie bekommernissen en verwachtingen. Antwoord op prangende vragen.
Bespreken protocol
Samen bespreken we de spelregels en de wettelijke verplichtingen van een bemiddelingstraject.
Plan van aanpak bepalen
Jullie bekommernissen worden in een actieplan gegoten. Bepalen over welke punten een akkoord kan worden gevormd.
Bemiddelingsgesprekken
Het actieplan wordt omgezet in de praktijk tijdens onze gesprekken. Wij informeren, ondersteunen en bemiddelen tussen partijen.
Akkoord op maat formuleren
De bereikte afspraken worden op papier gezet en in een gedetailleerde overeenkomst gegoten.
Tussenkomst rechtbank en/of notaris
In sommige gevallen is de tussenkomst van een notaris en/of rechtbank noodzakelijk en of/aangewezen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of de overname van een onroerend goed.
Nabespreking
Zijn er nog verdere vragen? Dan voorzien wij ruimte voor een nabespreking.
BEMIDDELING

Veelgestelde vragen

Een manier om geschillen en discussies op te lossen buiten de rechtbank om. Wanneer twee of meerdere partijen een conflict hebben waar zij onderling niet uit geraken, kunnen zij beroep doen op een bemiddelaar.

De bemiddelaar is een neutrale derde die partijen begeleidt in het vinden van een oplossing. De bemiddelaar is onafhankelijk en zal niet voor slechts één van de partijen optreden of strijden.

Alle betrokken partijen zijn gelijkwaardig en de bemiddelaar waakt er over dat deze gelijkwaardigheid ook wordt gerespecteerd in de bemiddeling. De rode draad doorheen de bemiddeling is vrijwilligheid en vertrouwen.

De bemiddelaar creëert een vrije en veilige omgeving waarbinnen elke partij zijn eigen visie vrijuit kan vertellen met respect voor de andere. Zo kunnen partijen in alle openheid samen een oplossing vinden.

De praktijk leert dat afspraken gemaakt door partijen positiever worden ervaren dan een opgelegde regeling door de rechtbank. Partijen houden bij bemiddeling immers zelf de touwtjes in handen. Bij bemiddeling zijn er geen winnaars of verliezers.

Wanneer er een akkoord wordt bereikt, kan dit door de bemiddelaar in een overeenkomst worden opgenomen. Partijen kunnen er voor opteren om dit akkoord in een vonnis te laten bekrachtigen.

Voor meer informatie omtrent bemiddeling, kan u terecht op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

In elk conflict tussen twee of meerdere personen kan er bemiddeld worden. Dit gaat van dagelijkse onenigheden tot grote discussiepunten.

WANNEER KIEST U VOOR BEMIDDELING?

 • burgerlijke en handelszaken
 • burenruzie (bijvoorbeeld geluidsoverlast, onderhoud van gemeenschappelijke haag…)
 • ruzies over blaffende honden
 • ruzie over overhangende takken
 • huurgeschillen
 • uitoefenen van een erfdienstbaarheid
 • conflicten op de werkvloer
 • schade afhandeling van een ongeval
 • scheidingsbemiddeling: de praktische afwikkelingen na het beëindigen van een relatie / huwelijk
 • ouderschapsbemiddeling: de regeling over de kinderen (zowel de verblijfsregeling als de financiële afspraken)
 • het afwikkelen van een nalatenschap
 • de contacten tussen grootouders en kleinkinderen

Indien u niet opteert voor één van de pakketten hierboven kunnen wij nog steeds concrete afspraken op maat maken.

Bij een eerste gezamenlijk gesprek bespreken en ondertekenen we het bemiddelingsprotocol. Hierin nemen we de financiële afspraken op, zoals het uurtarief, alsook alle praktische afspraken omtrent het verloop van de bemiddeling.

In principe worden de kosten meestal gelijk verdeeld tussen de partijen. Hiervan kan je in onderling overleg van afwijken.

Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

 
Uitgesproken arresten en vonnissen per jaar
1
Zet een punt achter zijn relatie na 15 jaar
1 %
Echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken
6/ 1

Uw bemiddelaars

Wij zijn een professioneel bemiddelingskantoor in zowel het hartje van Antwerpen als in het Noorden van Antwerpen.  Wil je een conflict oplossen zonder een procedure voor de rechtbank? Wij bieden concrete totaaloplossingen als wettelijk alternatief voor jouw conflictsituatie.

Ontmoet ons team