van een strijdmodel naar een participatiemodel

Bemiddelaar in familiezaken

Bemiddelaar in familiezaken

Expert in jeugd- en familierecht

Als erkend bemiddelaar in familiezaken zijn wij gespecialiseerd in alles wat met jeugd- en familierecht te maken heeft. Dagelijks staan onze bemiddelaars voor complexe juridische familierechtelijke dossiers waarin zij een meerzijdig partijdige rol innemen.

Een vertrouwelijke context

Door de bemiddelaar in familiezaken

Spreek open binnen een vertrouwelijke context. Onze bemiddelaar zorgt ervoor dat er een veilig klimaat wordt gecreëerd waarin samen er samen naar een oplossing gezocht wordt.

Onze bemiddelaars trachten het familiaal conflict waarin de ex-partners, ouders of verwanten zich bevinden opnieuw hanteerbaar te maken door de communicatie tussen hen te begeleiden.

Men ziet er steeds op toe dat er wordt geluisterd naar elkaar waarbij de bemiddelaars streven naar een oplossing op maat voor elke conflictsituatie.

Binnen het juridisch landschap wordt meer en meer de overstap gemaakt van een strijdmodel naar een participatiemodel waarbij familierechters. Inzetten op onderhandelen en bemiddelen worden het uitgangspunt en pleiten de absolute uitzondering. We stellen vast dat er terecht meer wordt ingezet op gedeeld ouderschap dat via bemiddeling vorm kan krijgen.

Hulp zonder rechtbank

Wat doet een bemiddelaar in familiezaken?

Bemiddelaar in familiezaken

Onze familiaal bemiddelaars gaan samen met de betrokken partijen na welke aspecten men juridisch moet regelen.

Het doel van familiale bemiddeling

"Een rechter hakt een knoop door, een bemiddelaar helpt een knoop los te maken

Voor elke conflictsituatie

Een oplossing op maat

Binnen een vertrouwelijke context, wordt er open gesproken. De bemiddelaar zorgt ervoor dat men een veilig klimaat creëert waarin men samen zoekt naar een oplossing. Het familiaal conflict waarin de ex-partners, ouders of verwanten zich bevinden, wordt opnieuw hanteerbaar gemaakt door de communicatie tussen hen te begeleiden. Onze bemiddelaars zien erop toe dat er wordt geluisterd naar elkaar zodat er een oplossing op maat gemaakt wordt voor elke conflictsituatie.

Binnen het juridisch landschap maakt men meer en meer de overstap van een strijdmodel naar een participatiemodel waarbij familierechters inzetten op onderhandelen en bemiddelen. Pleiten wordt de absolute uitzondering. We stellen vast dat er terecht meer wordt ingezet op gedeeld ouderschap dat via bemiddeling vorm kan krijgen.

Onze bemiddelaars in familiezaken zijn bedreven in het begeleiden van:

Bemiddeling

Welke soorten familiale bemiddeling zijn er?

Soorten bemiddeling in familiale zaken:

Buitengerechtelijke bemiddeling in familiezaken

Gerechtelijke bemiddeling in familiezaken

Bij een buitengerechtelijke bemiddeling in familiezaken kies je volledig vrijwillig – zonder tussenkomst van een rechtbank – voor een specifieke bemiddelaar. Wanneer er sprake is van een gerechtelijke bemiddeling in familiezaken zal de bemiddelaar gerechtelijk worden aangesteld door een rechter. De rechter kan ambtshalve of op verzoek van partijen een bemiddeling bevelen. De gerechtelijke procedure zal op dat moment on hold worden gezet en partijen wordt de tijd en ruimte gegeven om zelf te zoeken naar een oplossing via tussenkomst van de bemiddelaar.

Bemiddelaar kosten

Hoeveel kost een familiale bemiddeling?

Basis

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

500
4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
Bespreken protocol
Stappenplan opstellen
Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
Opvolging door uw bemiddelaar

Uitgebreid

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

1000
Basis pakket +
Praktische afspraken uitwerken
Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Zorgeloos

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

1500
Uitgebreid pakket +
Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
Verschijning voor de rechtbank
Nabespreking

Voordelen van familiale bemiddeling

Als erkend bemiddelaar in familiezaken helpen wij jou een oplossing te vinden

Ben je op zoek naar een bemiddelaar in familiezaken met een juridische achtergrond?