BEMIDDELING IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

kwesties tussen buren, mede-eigenaars binnen eenzelfde appartementsgebouw, aangelegenheden die zich kunnen voordoen tussen verhuurder en huurder, verkoper en koper, …

bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

De weg naar een constructieve oplossing voor uw geschil

Onenigheden kunnen tevens ontstaan wanneer mensen elkaars pad toevallig kruisen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schadegeval. Ook in dat geval kan via bemiddeling een oplossing gevonden worden om de toegebrachte schade te begroten en vergoeden, zodanig dat beide partijen zich hierin kunnen vinden.

Het betreft zodoende stuk voor stuk zaken die mensen nauw aan het hart liggen en hun dagelijkse realiteit beïnvloedt.

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Welke thema's komen aan bod?

Burenhinder

Conflicten tussen buren of mede-eigenaars?

Meningsverschillen tussen mensen die in dezelfde buurt of zelfs in hetzelfde appartementsgebouw wonen, zijn niet ongewoon.

Waar mensen samenleven, ontstaan immers verschillende zienswijzen over het onderhoud van een gemeenschappelijke hal of gemeenschappelijke haag, het gedrag of blaffen van honden, geluid in een gehorig rijhuis of appartement…

Deze kwesties hebben een grote impact op de leefwereld van alle betrokkenen, zodat het van belang is dat de betrokken partijen in gesprek kunnen treden.

Wanneer de gemoederen hoog oplopen is dit niet eenvoudig. De begeleiding door onze bemiddelaars is daarbij een absolute meerwaarde.

De bemiddelaar zorgt ervoor dat elke partij evenwichtig aan het woord kan komen en heeft hierbij oog voor het belang van élke partij.

Dit is een aanzienlijk onderscheid met het voeren van een gerechtelijke procedure tégen elkaar, waarbij de rechtbank uiteindelijk de knoop doorhakt.

Onze bemiddelaars proberen daarentegen de knoop te ontwarren, waardoor een duurzamere oplossing tot stand kan komen die door alle partijen gedragen wordt.

Relatie huurder - verhuurder

Een goede relatie tussen huurder en verhuurder? Onze bemiddelaars zorgen ervoor!

In de relatie tussen huurder en verhuurder is een goede verstandhouding essentieel.

Over diverse zaken kan een onenigheid rijzen, zoals over de verantwoordelijkheid voor bepaalde onderhoudswerken, achterstallige huurgelden, renovatiewerken of gebreken in het pand…

Ook bij het beëindigen van de huurovereenkomst kunnen de huurder en verhuurder er verschillende visies op na houden voor wat de eventuele huurschade betreft, welke opzegperiode geldt of welke vergoeding betaald moet worden.

Onze bemiddelaars begeleiden partijen naar het herstel van de communicatie en het bereiken van een langdurige oplossing.

Vergoeding na schade - aansprakelijkheid

Schadevergoeding nodig na een ongeval of incident?

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin schade vergoed moet worden na het ontstaan van schade, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, (on)opzettelijke slagen en verwondingen, accidentele schade toegebracht door minderjarigen bij buren of familieleden…

Het begroten van deze schade is niet eenvoudig en kan dan ook voor discussies zorgen.

Onze bemiddelaars zijn vertrouwd met schadebegrotingen en begeleiden alle betrokken partijen naar het vinden van een regeling die door alle partijen gedragen wordt.

Van tegenstellingen naar mogelijkheden: u heeft de keuze

Naast onze vaste pakketten is er ook maatwerk mogelijk

Hoeveel kost een bemiddeling in burgerlijke en handelszaken ?

Basis

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

500
4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
Bespreken protocol
Stappenplan opstellen
Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
Opvolging door uw bemiddelaar

Uitgebreid

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

1000
Basis pakket +
Praktische afspraken uitwerken
Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Zorgeloos

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

1500
Uitgebreid pakket +
Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
Verschijning voor de rechtbank
Nabespreking

Wilt u weten of bemiddeling u kan helpen?

Onze erkende bemiddelaars staan u graag te woord