Veelgestelde vragen

Gedurende het kennismakingsgesprek, licht onze bemiddelaar  toe hoe een bemiddelingstraject in zijn werk gaat. De bemiddelaar geeft onder andere een antwoord op volgende vragen: Wat is de taak van de bemiddelaar en welke verwachtingen heeft hij van de partijen? Wat zijn de mogelijkheden binnen bemiddeling? Wat indien er later opnieuw een dispuut ontstaat? Wat bedraagt de kostprijs van een bemiddelingsprocedure en waarvan is deze prijs afhankelijk?

Verder luistert de bemiddelaar aandachtig naar wat jullie bekommernissen en verwachtingen zijn.

Indien u verder nog vragen heeft, is dit uiteraard de uitgelezen gelegenheid om deze nog te stellen aan onze bemiddelaar. Onze bemiddelaar beantwoordt met plezier al uw vragen.

De bemiddeling is onderworpen aan enkele wettelijke verplichtingen. Onze bemiddelaar geeft toelichting over deze wettelijke verplichtingen en de spelregels die aan de bemiddeling verbonden zijn. Het bemiddelingsprotocol wordt ondertekend door de partijen en de bemiddelaar.

In het document worden onder andere volgende gegevens opgenomen:

  • Namen en gegevens van de partijen
  • Omschrijving van het probleem dat zich stelt
  • Toelichting bij enkele bemiddelingsprincipes (zoals het principe van vertrouwelijkheid)

Wenst u reeds informatie over deze bemiddelingsprincipes? Lees dan ook “Wat is bemiddeling?”.

Er wordt een plan van aanpak besproken waarin al jullie bekommernissen aan bod komen. Alle concrete punten die behandeld moeten worden en waarover een akkoord kan worden gevormd, zullen afzonderlijk besproken worden.

De partijen hebben op het afgesproken tijdstip een bemiddelingsgesprek met onze bemiddelaar. De bemiddelaar laat beide partijen aan het woord en geeft hen voldoende tijd om hun verhaal te vertellen. Hierbij heeft de bemiddelaar aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene. De bemiddelaar vergemakkelijkt de communicatie, informeert en poogt jullie ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken die voor iedere partij aanvaardbaar is.