Hoe gaat bemiddeling in zijn werk?

Bemiddeling, een duurzame oplossing voor alle partijen

Een bemiddelaar fungeert als onafhankelijke tussenpersoon tussen beide partijen en zoekt naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Deze duurzamere aanpak zit in de lift en wordt steeds vaker gebruikt als alternatief voor de jaarlijks meer dan 1.000.000 uitgesproken arresten en vonnissen.

Starten met bemiddeling?

Starten aan een bemiddelingsproces met juridisch onderbouwde oplossingen? Het begint allemaal met een enkele eerste stap. Neem vrijblijvend contact op en blijf niet langer vast zitten met uw vragen.

Eerste kennismaking
Toelichting rond bemiddelingstraject en verdere verloop. Bespreken van jullie bekommernissen en verwachtingen. Antwoord op prangende vragen.
Bespreken bemiddelingsprotocol
Samen bespreken we de spelregels en de wettelijke verplichtingen van een bemiddelingstraject.
Plan van aanpak bepalen
Jullie bekommernissen worden in een actieplan gegoten. Bepalen over welke punten een akkoord kan worden gevormd.
Bemiddelingsgesprekken
Het actieplan wordt omgezet in de praktijk tijdens onze bemiddelingsgesprekken. Wij informeren, ondersteunen en bemiddelen tussen partijen.
Akkoord op maat formuleren
De bereikte afspraken worden op papier gezet en in een gedetailleerde overeenkomst gegoten.
Tussenkomst rechtbank en/of notaris
In sommige gevallen is de tussenkomst van een notaris en/of rechtbank noodzakelijk en of/aangewezen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of de overname van een onroerend goed.
Nabespreking
Zijn er nog verdere vragen? Dan voorzien wij ruimte voor een nabespreking.